Lieselot Design

CULTUREEL CENTRUM

HERBESTEMMING
BROUWERIJ BELLE-VUE

De site is gelegen op de grens van de vijfhoek van Brussel met Molenbeek, langs het kanaal Brussel-Charleroi. Het project maakt deel uit van het masterplan voor de herbestemming van de oude brouwerijgebouwen van Belle-Vue. Op deze site komt ook een koksschool. Er zal dus een heel divers publiek aangetrokken worden. De twee bouwvolumes die wij onderhanden mochten nemen, werden herbestemd als cultureel centrum met 2 auditoria, een café, polyvalente ruimte, leeszaal, archief, en kantoren voor het personeel. Bij deze herbestemming diende rekening te worden gehouden met de architecturale kwaliteiten van het bestaande, het functionele, de huidige constructie en de noodzakelijke technieken. Het resultaat kwam tot stand door een samenwerking tussen Lieselot Vander Elst (ir.arch.), Annick Verhaegen (ir.arch.), Estela Rodriguez (ir.arch.) en Roel Trippaers (ir.).

ORGANISATIE - EXTERIEUR

Het café en de polyvalente ruimte kregen hun plek op de gelijkvloerse. Zo staan ze in contact met het voor publiek toegankelijk plein voor het gebouw. In ze zomer wordt een deel van het plein ingenomen als terrasruimte voor de polyvalente ruimte en het café. Dit garandeert de levendige sfeer op het plein. Het plein ligt 80cm hoger dan het straatniveau. Er dient dus een balustrade voorzien te worden tussen het plein en de straat. Langsheen deze grens tussen het plein en de straat worden langs weerszijde verschillende vaste zitplekken voorzien. De polyvalente ruimte bevind zich in het bijgebouw. Zo kan deze apart worden gebruikt van het culturele centrum en ook buiten de openingsuren. Het café werd strategisch geplaatst tussen de polyvalente ruimte en de inkom. Zo kunnen deze laatsten beide gemakkelijk gebruik maken van de faciliteiten van het café.

ORGANISATIE - INTERIEUR

De hoofdingang van het cultureel centrum is centraal geplaatst in het hoofdvolume. Langs hier kom je aan de centraal geplaatste monumentale trappenhal, die al de verschillende functies met elkaar verbindt. De verschillende foyers worden tevens aan deze ruimte gekoppeld. Het grote volume van het archief krijgt zijn plaats langs de achterzijde van het gebouw over de volledige lengte. Ook worden de technische ruimten en toiletten hierin weggewerkt. De overige functies krijgen hun plaatst langs de zijde van het voorplein en de straat om zo het levendige karakter te bevorderen. Door de plaatsing van het archief, blijven tevens de privétuinen die zich achter het gebouw bevinden gevrijwaard van inkijk.

SYMBIOSE OUD & NIEUW

Door langs de binnenzijde te isoleren, blijft de karaktervolle gevel behouden. In bestaande gevel wordt op strategische plaatsen grote raamopeningen toegevoegd op licht naar binnen te trekken. Zo ontstaat een symbiose tussen oud en nieuw.
Wanneer je binnenkomt, krijg je een zicht op de monumentale trap die de verschillende platvormen en functies met elkaar verbind. Hierdoor krijg je een overzichtelijk beeld op de organisatie van het gebouw. De indeling is leesbaar en eerlijk gehouden. Ruimtelijkheid wordt gecreëerd door de strategische plaatsing van de verschillende functies. Het volume van het archief krijgt een houten bekleding met latjes, geïnspireerd op een open boekenkast en vormt zo een esthetisch verbinden element doorheen het gebouw. De structuur van het gebouw met zijn balken en kolommen wordt zo veel mogelijk behouden. Dit vormt een tweede esthetische drager doorheen het gebouw. De bestaande gevel, bestaande structurele elementen, nieuwe houten archiefwand de monumentale trappenhal van de foyer en de volumes van het auditorium bepalen samen de nieuwe ruimtelijkheid van het project. Ook binnen creëren we zo een symbiose tussen het bestaande en het nieuwe. Een lichtstraat onderscheidt het volume van het archief met deze van de voorliggende functies. Deze lichtstraat wordt doorgetrokken tot de gelijkvloerse. Dit om zo veel mogelijk licht binnen te laten, maar ook om de leesbaarheid van de locatie van de verschillende functies te bevorderen. Tussen de leesruimte en het archief is een loopbrug aanwezig om zo een gemakkelijke en snelle circulatie toe te laten.